Delmas-Wes se visie is:  “God elke dag in almal sigbaar!”

As gemeente gebruik ons die volgende 7 waardes as die grondreëls waarvolgens ons al ons doen en late rig:

Diensbaarheid
A
anvaarding
G
eesvervuld
S
krifgetrou
I
ntegriteit
E
ensgesindheid
L
uister